Terms

Målet med diskussionerna här är

  • att hjälpa varandra att tänka ett varv till
  • att lära oss nya saker
  • att förstå komplexa sammanhang och bli bättre på att uttrycka dem

När du registrerar ett konto här accepterar du följande:

  • att bara du och ingen annan använder ditt konto
  • att göra ditt bästa för att förstå hur andra resonerar
  • att bara använda detta forum för djupa reflektioner om tingens ordning
  • att inte sprida något du finner här utanför forumet om du inte fått uttryckligt godkännande
  • att inte dra igång ordkrig om du tycker att någon tänker fel
  • att inte sprida lögner och ogrundade åsikter som fakta