Vi tror det vi ser därför att vi har lärt oss att se det

Vi människor har en mycket lång barndom där vi får lära oss massor för att klara av att navigera i tillvaron. Våra instinktiva drifter har till vissa delar socialiserats bort. Vi har också fått lära oss att tolka det vi ser i enlighet med en kultur.

Det kulturella filtret gör att vi ofta ser det vi har fått lära oss att se, hellre än att vi ser det som finns framför ögonen på oss. Men uppvaknandet verkar gå allt snabbare.

 

Favoritsiffran 2

OL hoger vansterVi människor delar gärna upp saker i två bitar. Det kallas dikotomi: att skära itu.

Ett tydligt exempel är hur politiska ideologier sorteras längs höger-vänster-skalan. Det får oss att fokusera på ett antal ideologiskt grundade grupper och deras interna kamp om makt. Men representerar de någon form av "verklighet"?

OL hoger vanster folket underPåfallande ofta skapas motsättningar mellan delarna och vi kan byta ut 'vänster' och 'höger' till andra ord. Du känner igen flera motsatspar, som ont och gott, bra och dåligt, högt och lågt osv.

Hela den västerländska tankevärlden vilar på tanken om två. Enligt religiösa föreställningar skapade gud världen och skilde mörker från ljus. Sen kom djävulen som försöker förföra människan och förstöra guds skapelse. Guden och hans motsats skapar ett nytt motsatspar som sparkar ut människan ur ekvationen. Det är inte annat än att det påminner lite om politiken. Två krafter som definieras som ond respektive god beroende på vilken sida man håller på, i kamp mot varandra med folket som åskådare.

I vissa fall är dikotomier användbara. De gör det lätt att skilja på saker. Ljus-mörk, kall-varm, trött-vaken. Men det finns också dikotomier som är snittade på ett sätt som gör att vi luras av dem. Det finns till och med en logisk fallgrop (eng: fallacy) som uppkallats efter dem.

 

Fallgropen "Falsk dikotomi"

Falska dikotomier leder oss in i tankevurpor och felslut. De kan användas för att ge intryck av att någon har valfrihet. "Vill du ha lampan tänd eller släckt när du sover?" kan en förälder fråga och ge barnet intrycket att det är med och bestämmer. Men frågan om man alls vill gå och lägga sig finns inte ens på debattens dagordning. Samma sak händer i politiken vart fjärde år. Vill du ha höger eller vänster? Det finns skillnader mellan dem, men ingen vill rucka på systemet som sådant.

Den falska dikotomin är även populär i klimatfrågan. Är du inte helt säker på att klimathotet är så överhängande som det utmålas av politiker och i media? Då är du en klimatförnekare, även om det ordet i sig är väldigt skruvat, för vem förnekar att det finns något som kallas "klimat"?

Tycker du att det börjar bli lite väl många invandrare som kommer hit utan att lyckas acklimatisera sig och påbörja processen att bli en del i det svenska samhället? Då är du "rasist" enligt dem som vill ha öppna gränser. Vill du inte ha öppna gränser? Du kanske tycker att det är rimligt att upprätthålla gränsen för ett område som kallas en nation, därför att det bor ett folk med särskilt språk och sina egna traditioner där? Då är du "högerextrem". Exemplen är många på hur polariseringen förstärks när vi bara ställs inför två val.

 

Att vända på bilder

Det värsta är att falska dikotomier förleder oss att stanna kvar i dysfunktionella miljöer och situationer, därför att polariseringen är så kraftfull eftersom den styr hur vi upplever världen. Den är en pendelrörelse mellan två ytterligheter som man inte så enkelt kan rymma ifrån. Men vi kan börja vänja hjärnan vid att det går att se annorlunda på hur världen representeras. 

OL hoger vanster folket overEn så enkel sak som att vända på den senaste bilden ger andra möjligheter. 

Indelningar behövs och bilder säger mer än ord. Vad betyder lagbokens mening att "all offentlig makt utgår från folket"? Är det ett konstaterande som makten har gjort för att bevisa att de har fått makt över oss, eller är folket en beställare av tjänsten "fungerande samhälle" från staten? Genom att flippa bilden kan man förmedla två helt olika förståelser.

 

Genom att hålla fokus kan man bli framgångsrik

Våra små hjärnor mäktar bara med att tänka på en sak i taget i hastigheten 8 bitar per sekund ungefär. Många har väldigt svårt att hålla fokus längre stunder. Den rike och kände amerikanen Carnegie började sin bana som fattig, men han hade insett en sak. Att de flesta inte kan hålla fokus på samma sak ens i fem minuter i sträck. Han övade sig och klarade av att fokusera mer på det han ville än sina konkurrenter. Så blev han framgångsrik.

En av de fyra delarna i Organiskt ledarskap är ett verktyg som hjälper en att hålla fokus. Det är mitt eget koncept och jag kallar det OLSON, vilket är en förkortning av Organiskt Ledningssystem för Själv-Organiserande Nätverk.

OLSON hjälper enskilda och grupper att behålla fokus. Det fungerar också som en sorts ledare för en grupp därför att det skapar struktur åt diskussioner och överläggningar. 

 

Vi förstår världen genom orden

Det vi saknar ord för har vi svårt att prata om. Och har vi svårt att prata om det så blir det svårt att tänka på det också. Därför är bra termer och begrepp viktiga om vi ska kunna diskutera nya möjligheter.

När det gäller siffran 2 finns det flera olika ord för att beskriva tudelning. Dikotomi är ett, vilket betyder något som delats i tu. Ett annat ord är dualitet, där du- betyder två, dual- är "tvåig". Dualitet betyder alltså "tvåighet".

Om dikotomi betyder tvåfaldigt skuren, vad kallas något som delas upp i tre? Trikotomi borde det vara, men det finns inte. Om man delar upp i fler bitar borde vi därför också kunna prata om plurokotomi. Men på ren svenska går det ju att använda tredelad, fyrdelad, femdelad osv. 

Det finns fler olika termer för saker som består av tre, men antingen anävnds de inte i svenskan eller så motsvarar de inte riktigt orden för två. I konsten finns ordet "triptyk" för konstverk som består av tre delar, t ex tavlor som ska hänga bredvid varandra för att visa en större bild. 

Dualism borde kunna byggas om från två som i dualis (uppdelad i två på latin) till trialis och trialitet. Andra ord för tre är triskele och trivani, men de betyder inte symboliskt exakt det jag är ute efter.

 

Den trettonde vägvisaren

Historien i boken startar ungefär nu, någonstans i världen.

Några människor i ett bostadsområde tröttnar på eftersatt underhåll, höga hyror och förfall. De startar en lek.

Efter några hundra år har leken blivit en ny kultur och ett nytt samhälle.

 

RB omslag fram

 

Provkapitel kan läsas på bonnarlunda.se

Kan lånas på bibliotek eller köpas för 200 kr (exkl. frakt).

Inloggning