Modeller av världen hjälper oss att förstå

Allt som finns i sinnevärlden kan beskrivas på olika sätt. Ett av dessa sätt är att förstå världen i tre dimensioner där allt har en form, men också en inre struktur och funktioner eller innehåll.

Modeller är aldrig sanna, men de hjälper oss förstå verkligheten. Därigenom blir det lättare att kunna prata om den. Det finns ju tankar om att vår verklighet egentligen är ett hologram eller ett avancerat program eller datorspel. Vad vet vi? Det enda vi kan göra i vardagen är att försöka hantera det så intelligent som möjligt.

 

Form

Formen är den yttre avgränsningen för en kropp eller en modell. Formen kan variera även om grundfunktionen är densamma. En väg kan vara en smal grusväg eller fyrfilig motorväg. Väldigt olika, men fortfarande en väg.

Demokrati kan ha olika form, men grundfunktionen att det är ett system för att på något sätt låta den grupp som kallas "folket" ha något att säga till om.

Jämför med Ejvegårds defintion på demokrati av typen 1: "ett utopiskt tillstånd i en sammanslutning, t ex ett land, där alla människor åtnjuter optimal frihet. (Definieras nominellt. Kan inte definieras ostensivt.)". Eller som jag skrev: drömmen om frihet.

 
Struktur

I en människa är det ben, muskler och organ som ger struktur. I en byrå skulle man kunna säga att det är lådornas placering som bestämmer strukturen.

Struktur är den inre logiken för hur något är upphängt så att det blir ett "system" av det. System är något avgränsat med en fast utgångspunkt. Demokrati är ett system med utgångspunkten att folket ska ha rätt till sin egen åsikt. Strukturen är dock inte frihet eller att vilka åsikter som helst kan accepteras. 

Ejvegårds definition av demokrati av typ 2: "ett styrelseskick (ett medel). (Definieras nominellt. Kan i viss mån demonstreras och därmed definieras ostensivt.)". Jag förenklade det till "Demokrati är ett regelverk för att förverkliga drömmen om frihet". 

Det regelverk vi har för den demokratiska formen, är Regeringsformen. Lustigt va, att den där formen dök upp där. Exakt vad som är form, struktur och innehåll är inte glasklart. Det är ett närmevärde. Men det ökar förståelsen för komplexa system.

Ett annat sätt att se på strukturen i den svenska demokratin är myndighetsstrukturen eller partistrukturen.

 

Funktion och innehåll

Dessa två är ibland sammanvävda, så jag tar dem i klump.

Tanken när man gör något, är att det ska bli ett resultat. En funktion kan vara ett resultat, eller så är det en funktion som producerar ett resultat. Innehåll är också resultat. Det man får ut av ett system. 

Vad får vi ut av demokratin och dess politiska struktur? Frihet? Medbestämmande? Politiker som lyssnar på oss? Media som rapporterar det som faktiskt händer och neutralt analyserar det? 

Ejvegårds tredje typ av demokrati: "3 en sammanslutning, t ex en statsbildning. (Definieras ostensivt.)". Och jag skrev: "Demokrati är när en grupp människor använder regelverket för demokrati för att förverkliga drömmen om demokrati".

Tycker du att Sverige just nu förverkligar drömmen om optimal frihet och drömmen om demokrati?

 

 

- innehåll/funktion

För att slippa gå vilse i den demokratiska definitionen så fungerar det att tänka form-struktur-funktion eller form-struktur-innehåll. Allt vi har omkring oss har dessa samband inbakade i sig. Tänk en byrå. Den har en yttre form som definierar och avgränsar den. Strukturen i en byrå definieras av dess lådor. Dessa lådor har funkitionen "förvaring". I varje låda kan man lägga innhåll. Samma logik går att använda för ord som maktsamhällepolitik.

För att demokrati ska kunna bli verklig behövs både form, struktur och innehåll/funktioner för demokrati. Vi behöver en form som ger maximal möjlighet till demokrati, en struktur som gör det lätt att agera demokratiskt och funktioner som levererar demokrati. Då får samhället ett demokratiskt innehåll.

Den trettonde vägvisaren

Historien i boken startar ungefär nu, någonstans i världen.

Några människor i ett bostadsområde tröttnar på eftersatt underhåll, höga hyror och förfall. De startar en lek.

Efter några hundra år har leken blivit en ny kultur och ett nytt samhälle.

 

RB omslag fram

 

Provkapitel kan läsas på bonnarlunda.se

Kan lånas på bibliotek eller köpas för 200 kr (exkl. frakt).

Inloggning