Lagbokens inledning

Enligt den svenska grundlagen utgår den offentliga makten från folket.

De flesta tolkar det så att makten börjar med folket, medan andra menar att makten har "utgått" och tagits ifrån folket. Oavsett vilken tolkning som är korrekt finns det åtskilligt att säga även om ord som "all", "offentlig", "makt" och "folket".

En sak man kan säga om meningen "All makt utgår från folket", är att det är en rad av falska dikotomier. Vi kan börja med det första ordet: "All". Det handlar om allt eller inget, men egentligen är meningen så svår att tolka att den inte betyder mycket alls.

 

Dikotomier är överförenklingar

Offentlig är motsats till privat. Privat är vad du, din familj och dina vänner gör hemma.

Företag är privata, men staten kan äga företag, så staten har även privata områden. Vad du gör när du lämnar din bostad och rör dig i "det offentliga rummet" är offentligt även om du gör det privat. Det finns ingen tydlig gräns. Vad som är privat och offentligt överlappar varandra i en gemenskap som är allt mellan staten och hemma.

Makt är styrka, förmåga, rätt att göra. Makt är att påverka, bestämma, få sista ordet, lägga sig i, avgöra. Makt är att vinna, att kunna slå hårdast. Men makt har riktning och mål. Egenmakt är makten att göra saker: makt-att. Offentlig makt är att utöva makt över: makt-över. Vi kan samarbeta och utöva makt med andra: makt-med.

Folket i Sverige är de svenska medborgarna. Men "folk" används också som beteckning för en genetiskt homogen grupp, "ett folk" som i folkslag. Alla svenska medborgare tillhör inte folkgruppen svenskar, så även här landar dikotomin i diket. Inom politiken definieras dessutom "folket" i betydelsen "inte staten" som som "demos". Demos i Sverige är ibland svenska medborgare över 18 år, men ibland är det alla som bor i Sverige och är över 18 år. Det finns flera andra möjliga uppdelningar, men vi lämnar dem därhän för tillfället.

Luddiga gränser ger luddig förståelse. Samtidigt behöver vi förenklingar, men om det blir för enahanda så kör vi ner i det logiska diket. Det måste, med ett svenskt uttryck, vara lagom.

 

Dikotomierna innehåller fröet till sin egen undergång

Tänk Yin och Yang, symbolen med två droppar som i sig har två mindre droppar i den motsatta färgen. Pendeln rör sig, men når aldrig ända ut och fastnar där. Den pendlar till det motsatta läget så länge någon ger den kraft nog att svänga.

Total frihet är en utopi som bara finns i drömmens värld. Total frihet innebär att ingen har något som helst skydd mot andras makt över en. Om vi alla hade total frihet skulle vi leva i total laglöshet där den som är starkast vinner. 

I vårt system har vi inte personlig frihet. Vi har "frihet under lagarna". Vem gav din makt till riksdagen? Det gjorde du själv när du röstade. Du "gav din röst" till någon annan. Men det finns ju ganska många som inte röstar. Har man kvar sin röst då?

Vad skulle hända om folket struntade i att välja politiker? Det skulle kunna hända, men inte så länge folket är splittrat. "Söndra och härska" heter det. Det kanske borde döpas om till "Definiera helheter som motsättningar genom att dela upp dem i falska dikotomier, och utöva sedan makt-över genom att ställa delarna mot varandra så att foket får något att slåss om så att du i lugn och ro får möjlighet att göra som du vill".

 

Vi behöver fler ord

När man har ord för saker kan man lättare tänka på dem och prata om dem. Här följer förslag på uppdelningar som inte fastnar i dikotomier. Makt bör delas upp i makt-att, makt-över, makt-med. Samhällets delar delas upp i offentligt, privat och gemensamt.

Även "frihet" behöver hanteras. Vad som menas är ju egentligen fältet mellan slaveri och laglöshet. Vi tänker inte på frihet som "frihet under lagarna". 

 

Makten över makten

Vem äger rätten att dela ut makten till staten? Det här är en av statsvetenskapens äldsta nötter som aldrig riktigt har gått att knäcka. Och jag tror alltså alltmer att oknäckbarheten ligger i hur problemet definierats. Låt oss undersöka om det går att få andra saker genom trialistisk syn.

 

 

 

Den trettonde vägvisaren

Historien i boken startar ungefär nu, någonstans i världen.

Några människor i ett bostadsområde tröttnar på eftersatt underhåll, höga hyror och förfall. De startar en lek.

Efter några hundra år har leken blivit en ny kultur och ett nytt samhälle.

 

RB omslag fram

 

Provkapitel kan läsas på bonnarlunda.se

Kan lånas på bibliotek eller köpas för 200 kr (exkl. frakt).

Inloggning