Att genomskåda den gamla världen

Det är många som känner att världen är galen, men inte förstår varför eller hur man ska kunna göra något åt det. De flesta har lärt sig i skolan, av media och av politiker vad de ska tycka, inte hur de ska förstå. Allt fler börjar genomskåda det.

Vi har fått lära oss att söka skillnader för att dela upp oss i olika grupper istället för att söka gemensamma faktorer som vi kan enas runt.

Mångfald innebär att man kan samarbeta även om man inte är överens om allt. Enfald är att söka en kopia av sig själv och välja bort alla andra. Vi har fått lära oss att kalla enfalden "mångfald".

Det är min förhoppning att du som läsare kan finna inspiration och nya tankar här. Jag ska försöka rikta mig till olika grupper och vara begriplig både för vanligt folk, dem som är mer pålästa i ämnet samt till er som kommit en bra bit på väg till "The Woo".

Om något låter vansinnigt, lägg inte kraft och tid på att bli upprörd. Klicka vidare. Läs något annat eller lämna sidan helt och hållet.

 

Att börja ana den nya världen

Det är min fasta åsikt att mänskligheten befinner sig mitt i ett utvecklingshopp till nästa kvantsteg i medvetande. Det är rörigt. Det är upprörande. Inget är heligt och inget går att lita på. 

Vi skriver 2024 i år och det händer väldigt mycket. Ökningstakten för information och möjligheter till kommunikation är inne i en exponentiell fas. Det är nästan som att allt händer på en gång, men vi har få metoder för att sortera intrycken.

Samtidigt har koncentrationen av makt och rikedom blivit alltmer snedfördelad och uppenbar. Bondeuppror pågår på flera håll i världen, medan svensken som vanligt sitter väluppfostrat tyst och knyter näven i fickan. Vi löser inte problem med våld. Jag vill gärna fortsätta på den traditionen. Våld löser inte problem, det bara trycker ner dem.

Som liten människa kan man känna sig väldigt maktlös, men historien visar att det mycket väl finns vägar till en bättre värld. Antingen håller man fast i det gamla och upprepar samma mönster som förr, eller så definierar man om världen och får nya svar på de gamla frågorna. Verktygen här är en väg till en sådan omdefiniering.

Är den här sidan för dig?

Om det du läser här låter som snömos och rappakalja så kan vi vara överens om att experimentet kanske inte är för dig. Eller så är det det, just därför att du är kritisk.

Jag tar gärna in kritiska röster. Ju större spridning på åsikterna desto bättre eftersom en av de delar jag vill undersöka är om verktygen verkligen duger för att människor med helt olika åsikter ändå ska kunna mötas.

Troll och individer som medvetet tänker förstöra experimentet kommer däremot att utestängas om de stör för mycket. Vilket inte jag personligen behöver bestämma för övrigt. Ett av verktygen är till för det. Självreglering i grupp :)

 

 

 

 

Den trettonde vägvisaren

Historien i boken startar ungefär nu, någonstans i världen.

Några människor i ett bostadsområde tröttnar på eftersatt underhåll, höga hyror och förfall. De startar en lek.

Efter några hundra år har leken blivit en ny kultur och ett nytt samhälle.

 

RB omslag fram

 

Provkapitel kan läsas på bonnarlunda.se

Kan lånas på bibliotek eller köpas för 200 kr (exkl. frakt).

Inloggning