Att tänka rätt

Rubriken är ett citat från Thomas Thorild 1793. Hade han skrivit sin bok Rätt, eller alla samhällens eviga lag idag, så tror jag han hade valt ordet strukturerat istället.

Redan för två århundraden sedan verkar han ha kommit fram till ungefär samma tankar som jag själv nu försöker formulera. Att struktur behövs, men att strukturer kan bli väldigt olika beroende på vilka principer man bygger dem på.

 

Att tänka fritt

Hur ofta tänker du en helt egen och ny tanke? Mätningar visar att det händer ytterst sällan.

Att tänka fritt betyder att det inte finns några begränsningar eller strukturer att hålla sig till. Det kan bli väldigt fel ibland. Att tänka något vettigt, användbart och värdefullt är inte att tänka fritt. För det krävs någon form för att man ska kunna strukturera sitt tänkande. 

Jag tänker att ordet "frihet" och "fritt" får oss på fel tankar. Det är inte fullständig frihet från allt vi vill ha. Och tänka fritt är det få som gör. De som mediterar klarar det kanske. 

 

Att tänka strukturerat

En av Thorilds större invändningar mot dåtidens syn på frihet och demokrati var att han inte alls höll med Montesquieu och dennes tanke att frihet är att lyda lagarna, oavsett om de är tyranniska eller ej. Frihet är istället något djupt mänskligt bortom lagarnas makt enligt Thorild. 

"Den sanna frihet, som Gud stiftat för alla väsenden, är den, att följa sin (sanna) natur; och att, då menniskans natur är att söka sällhet, hvilken endast genom det goda kan vinnas, så är ock menniskans naturliga och äkta frihet just rättigheten att få göra allt det goda, som hon kan; hvaraf följer, att hvars och ens dygd är måttet för hans frihet. Ty en rättighet, att äfven få göra allt det onda man kunde, skulle vara en rätt till att göra orätt; hvilket icke kan tänkas.” 

 

Att rensa tankarna innan man tänker

Att ha städat i köket innan man börjar laga mat är något få ifrågasätter rimligheten i. Men vi har inga dammsugare eller disktrasor för att rensa i tankarna innan vi ska tänka. Varför inte?

Med rätt verktyg går saker lättare. Det är min tanke med Organiskt ledarskap. Om man ska leda sig själv och samtidigt kunna utvecklas i möten med andra, så behöver man rätt verktyg.

 

"Rätten" att bete sig som ett svin

Är demokrati friheten att bete sig precis så illa man vill? Vi använder ord som frihet och tolerans, men verkar inte kunna skilja på asocialt beteende och rätten att få uttrycka sina åsikter i politiska frågor. Vi förstår inte skillnaden mellan individer och kollektiv. Vi har, som medborgare och medlemmar av kollektivet Folket, vissa fri- och rättigheter. Men som individer har vi också skyldigheter att följa lagar och regler.

Många verkar tro att deras frihet innebär att de får bete sig som svin mot andra. De som tystas av denna form av våld har fått lära sig att "tolerans" är att acceptera detta. Men ett välreglerat samhälle, där tillit och öppenhet existerar, kräver att alla också förstår var gränserna går. Över tid tycker jag mig se att denna korrupta syn på fri- och rättigheter har smittat av sig ända upp till riksdag och regering och förvandlat politiken till en sorts dagis för översittare.

Den klassiska liberala grundtanken är ju att den enes frihet begränsas av den andres rätt till samma grad av frihet. Friheten begränsas alltid, men i ett öppet och tolerant samhälle är frihetsgraden stor. Men någonstans går gränsen där den friheten övergår till att tysta andra. 

 

Inloggning