Hur man kan behålla sansen i en galen värld

Att beskriva pågående sociala och politiska skeenden är riskabelt på många sätt. Vad man än säger, tycker eller förmedlar, så kommer det alltid att finnas någon som har läst eller tänkt något annat och anser att alla andra har fel.

Det är min fasta åsikt att mänskligheten befinner sig mitt i ett utvecklingshopp till nästa kvantsteg i medvetande. Men väldigt många blir kränkta av att få höra andra åsikter än de själva har. Vi lever i väldigt intressanta tider med stora förändringar. Det är rörigt. Det är upprörande. Inget är heligt och inget går att lita på.

Vissa beskriver förändringen som ett medvetandets uppåtstigande eller ett massuppvaknande. Andra ser hur AI och tekniken utvecklas och tror att den ska rädda oss. Tänk om båda har rätt?

Kan det vara så att vi står inför samma sorts hopp som cellerna gjorde när de bestämde sig för att formas till hela organismer? Vi kanske har möjlighet att skapa en global organism där varje enskild individ övergår till att bli en funktionell del i ett större organiskt samarbete? Samtidigt verkar det som om krafter som vinner på att stoppa en sådan utveckling är i farten. Därför tänker jag att det bästa var och en kan göra, är att ta makten över sig själv, men på ett sätt som gör det lättare för oss att samarbeta effektivt.

 

 

 

Inloggning