Det här är inte en fullständig beskrivning. Om du vill se fler detaljer så är du välkommen att skapa ett konto så att du kan logga in. Det är gratis och dina uppgifter används endast för att du ska kunna logga in.

Delar av konceptet Organiskt ledarskap har jag uppfinnit själv, annat är allmängods som jag återanvänder. 

I texten nedan använder jag demokrati som ämne för att beskriva verktygen.

 

Från linjärt till multipolärt tänkande

Vi programmeras att bara se världen och händelseförlopp som linjära fenomen. Från A till B. Vår kultur är dessutom väldigt förtjust i polarisering, att vi ska dela upp allt i max två delar för att välja en av dem.

OL hoger vanster

Hierarki1

 Vi lär oss också att se världen som pyramider och hierarkiska strukturer. Det alltid finns någon som bestämmer över oss. Det är föräldrar, politiker, lärare, läkare, chefer etc. För att få makt måste man klättra och göra karriär.

Jag anser att de här modellerna leder oss bort från många insikter. Det första steget att få mer makt är att ta makten över sig själv, sina sinnen och uppfattningar.

 

 

OL FSK renAndra namn för vänster och höger i politiken är staten och kapitalet. Högern vill ha en svagare stat, vänstern vill ha en starkare stat.

Högern vill ha en mer avreglerad ekonomi, vänstern vill ha en reglerad ekonomi. Men, var är Folket? Vi får inte plats i deras modell.

Vad skulle hända med politiken om vi såg på den så här istället?

 

 Att leka med modeller

Om man släpper dualismen och leker med fler polariteter så kan man skapa modeller för att se precis det man vill se.

OL FSK KomLibFasTrekanten ovan kan till exempel byggas på med de ismer som är extrema därför att de utesluter någon av grupperna. Libertarianism är den gren som vill minimera staten och ha en oreglerad marknad. Kommunism är när staten är både marknad och stat. Fascism är när staten och kapitalet sitter i samma båt.

 

 

OL FSK KomLibFas hotpilarDet går att leka vidare med den här bilden. Kapitalismen hotas av kommunismen, staten hotas av libertarianismen och folket hotas av fascismen. 

Kan det vara så att demokrati är det som ligger inne i trekanten? Strecken skapar sex fält inne i triangeln. Kan de användas till något? Kan man se själva trekanten som den ram en ordentlig konstitution skulle utgöra?

 

 

OL struktur staten i mittenMed hjälp av olika figurer kan man träna hjärnan att se nya samband och möjligheter.

Man kan testa samband både för hur man uppfattar att det fungerar och leka med hur det skulle kunna fungera. Perspektivförändringar ger nya infallsvinklar.

Här har staten hamnat i mitten, omgiven och kontrollerad av samhället. Hur skulle det fungera?

Modeller är inte sanna. De är hjälpmedel för att se verkligheten på olika sätt. 

 

 Fyrfältaren - kombinationer av dualiteter

En mycket användbar metod är att ställa två dualiteter mot varandra. Det som brukar kallas Eisenhowers prioritetsmatris har redan nämnts. Men det finns andra exempel. Ta t ex Sanning - lögn på ena axeln mot Ärlighet - oärlighet på den andra. Eller Individualism - kollektiv mot Vassa armbågar - vassa intellekt. 

 

Wuxing pentagram enWu Xings pentagram

Ju fler poler, desto mer komplexitet. Ett sätt att se hur olika egenskaper stöttar och hindrar varandra är att använda det pentagram den gamla kinesiska filosofin använde.

Pentagrammet kan ge en intressant grund för till exempel diskussioner om maktdelningsprinciper och vilka grupperingar man kan ställa emot varandra på olika nivåer. Det kan handla om riket som helhet, men den går också att använda inom organisationer för att analysera hur balanserat ett system är.

 
OLSON - en spelplan för att snabbsortera verkligheten

Svarta ladanDet finns en modell som kallas Svarta lådan. Man stoppa in något känt i ena änden. Något händer i lådan och ett resultat spottas ut.

Sen jämför man resultaten och försöker förstå vad som hände i lådan. 

Vita ladan med form och innehallJag tycker det är lite för mycket lotteri, så jag gjorde Vita lådan istället. Lådan delade jag i två delar, en för det som styr det som händer i lådan, och en del för vad som händer.

Men jag var inte nöjd. Det är inget system. Ett system har en fast punkt någonstans. Ett fokus.

 Utvecklad vit lada i fyra delar

Fokuset satte jag i mitten. De två delarna i lådan fick flytta ut. Det var starten för något jag idag kallar OLSON. Det var 30 år sen. OLSON har testats och funkar.

 

OLSON kan användas för att sortera, analysera, planera, organisera, utvärdera osv osv. Det är ett ramverk för att skapa ordning och hålla fokus. Den gör att man kan jobba snabbare. Den hjälper också grupper att hålla fokus på samma sak.

mini OLSONVår mänskliga förmåga att hålla fokus är starkt begränsad. Det centrala punkten i OLSON är Fokus. Kring detta fokus finns fyra generella tårtbitar för rörelseriktningar och tillstånd.

  • Allt har en form av något slag. Formen avgränsar och begränsar. Lagar, en lokal, tidigare beslut. Allt som påverkar ramen för vad man kan göra.
  • Det finns alltid någon form av impuls eller startpunkt. Något tillförs eller dyker upp.
  • Ut kommer ett resultat, en slutprodukt.
  • Något händer i processen. Verksamhet, aktiviteter, någon form av innehåll.

Den här beskrivningen var väldigt kort. OLSON är mer än linjära förlopp. Det är ett verktyg som kan användas fraktalt och holografiskt också. Mer om detta kan du få veta om du skapar konto för att logga in. OLSON är en förkortning för Organiskt Ledningssystem för Själv-Organiserande Nätverk. Det innebär att en grupp inte behöver en ledare, en chef, för att kunna samarbeta om man har utvecklat sitt inre ledarskap och har en gemensam spelplan för att lösa problem.

 

"Beställa fika"

Nästa verktyg hjälper grupper med själv-reglering, särskilt på plattformar för kommunikation där det går snabbt och kan slå gnistor. Beställa fika innebär att gruppen har en signal för att avbryta onödiga konflikter innan de blir krig.

 

Matrisgrupper - när gruppen är för stor för diskussioner

De sätt vi har att hantera stora grupper är konferenser och beslutsfattande. Debatter för att jämka och komma överens tar mycket tid. Många hinner aldrig få sagt vad de vill. Andra vågar inte öppna munnen och riskera påhopp. Det är egentligen inte särskilt demokratiskt. Det skulle kunna skötas snyggare och snabbare, utan att någon behöver kompromissa. Går det?!

Det handlar om det som kallas bandbredd när vi pratar om teknisk informationsöverföring. Jag tror att jag har hittat ett sätt att öka bandbredden för informationsöverföring i större grupper. Men jag har svårt att testa om det fungerar på egen hand. Jag skulle behöva några hundra till att testa med. Ju fler desto roligare.

OL Matris 8x8Verktyget handlar INTE om att hitta kompromisser och ta gemensamma beslut. De är till för att alla deltagare ska bli bättre på att leda sig själva och samtidigt förmedla vad de tycker.

Tanken bygger på en matris. En större grupp, t ex 64 individer, delas upp i 8 grupper om 8 medlemmar. I dessa grupper diskuterar man saker, men inte för att kompromissa, utan för att lära sig mer om ämnet.

Varje deltagare ingår i två grupper, en på höjden och en på tvären. På så sätt kommer alla att ha träffat 15 av 64 personer, men informationen har flödat fritt mellan alla. Grupperna bör inte vara större än 12 personer.

Med enkäter, diagram eller andra metoder samlas alla deltagares åsikter i olika frågor. Resultatet blir rådata som kan presenteras på olika sätt och även bearbetas statistiskt.

 

 

 

Inloggning