Modeller för att förstå vad vi förstår

Modeller visar inte någon sanning. De är sätt att närma sig förståelse på ett snabbare sätt än att läsa. De modeller jag presenterar här är ett smakprov på vad experimentet handlar om. I inloggningsdelen presenterar jag fler och mer komplicerade verktyg.

 

Sanning eller vetenskap

Människor söker sanning. Människor vill verifiera information så de vet om den går att lita på.

Vetenskap å andra sidan, är en metod för att undanröja lögner. Sann vetenskaplig metod används för att falsifiera information så att vi förstår att den inte går att lita på.

Ett stort problem vi har just nu är att dessa begrepp har blandats samman. Vi har fått "vetenskapsaktivism" där vetenskaplig metod anses finna sanningar eller för att bevisa det man redan tror sig veta, vilket den inte är avsedd för.

Industrin och finansiella intressen har dessutom länge kallat sin propaganda och marknadsföring för vetenskap. Undersökningar visar att minst 80% av "vetenskapliga artiklar" innehåller lögner och propaganda.

 

OL KunskapspyramidKunskapspyramid

Information är rådata. Den är inte processad eller kontrollerad (av dig).

Erfarenhet är information som uppfattats av mänskliga sinnen och omformats till användbara data.

Kunskap är data som visat sig pålitlig genom testning.

Klokskap är förmågan att se mönster och använda sin kunskap och erfarenhet för att skapa urskillningsförmåga.

Visdom är urskillningsförmåga utan att information måste processas kognitivt för att du ska se mönster.

 

Kunskapens systemnivåer

Egen erfarenhet, klokskap och visdom är personliga egenskaper och förmågor. De kan inte överföras från en person till en annan. I själva överföringen förvandlas kunskap återigen till information, rådata för nästa individ. Utan att du själv har processat informationen är den inte kunskap för dig.

Ju längre bort från dig själv källan till informationen finns, desto svårare för dig att göra den till egen kunskap. Vi kan aldrig lita på att information är sann.

 

I bilden är du A. Du vet det du vet därför att du har egen erfarenhet av något. Det är din kunskap och ackumulerade klokskap.

Du har också fått lära av andra som har egen erfarenhet (B) och berättat för dig. Du har kunskaper om omvärlden.

I skolan och i media får du veta vad andra (C) sagt. Du blir också upplyst om saker du inte ens visste att du inte visste (D).

Systemnivå ABCD

 

Vi har programmerats att acceptera propaganda som sanning

I media, i politik och i skolan matas vi ständigt med information som någon annan paketerat till kunskap och "sanning". Det finns ett rätt svar och det står i facit. Det är alltid Någon Annan som vet bättre än du själv.

I skolan drillas vi att acceptera information från C och D som sanning. Genom att läsa och acceptera det läraren säger lär vi oss att kalla detta kunskap, det vill säga "sanning".

Denna "sanning" görs i inlärningsprocessen till något personligt, en del av identiteten. När någon annan påstår något annat sker en ryggmärgsreflex att kalla annan kunskap för "lögn".

På dessa "sanningar" byggs ideologier och religioner. Staten stödjer tanken på att "kunskapsöverföring" är något som fungerar, utan att ha identifierat vad kunskap egentligen är.

 

 

 

Inloggning