Ett experiment i demokrati

Är du redo för ett äventyr som kan få hela din världsbild att gunga?

Samhället och världen förändras fort nu. Tekniska förändringar och hög utbildningsnivå gör att samhällssystemet blivit föråldrat.

Det är dags att uppgradera det vi kallar demokrati.

 

Vårt system är över 200 år gammalt

Vi uppgraderar alla andra system vi har, så varför inte se över bristerna och riskerna i samhällssystemet också? 

 

Organiskt ledarskap ger dig makten att förändra systemet inifrån

Demokrati betyder "folkets sak". Den politiska makten börjar hos folket. Vi ger sedan makten till partierna och politikerna. Förvaltar de den väl?

Staten och företagen har resurser som du och jag saknar. De har anställda som jobbar för dem. De har strukturer och funktioner för makt. Vad har vi? Ingenting.

Organiskt ledarskap ändrar på det.

 
Ett experiment för vanligt folk

Organiskt ledarskap riktar sig till alla som känner att de gamla sanningarna och svaren inte håller längre.

Världen har blivit en förvirrad och farligare plats än vi är vana vid. Många röster kräver hårdare regler och en återgång till hur det var förr. Jag tror det är en omöjlig väg, för vi är där vi är därför att vår förståelse av världen har fört oss hit.

För att skapa något bättre behöver vi istället vrida och vända på alla gamla sanningar och sedan ta sats från en ny grund som vi byggt gemensamt. Jag har några förslag på metoder och verktyg för att bygga sådana gemensamma avstamp.

Vill du hjälpa mig att testa om de fungerar?

 

Ett experiment i ansvar och integritet – vill du vara med? 

Vi är alla individer i ett kollektiv vi kallar samhället. I det privata är vi individer, i det offentliga är vi delar av kollektiv. Jag tror detta är en skillnad vi har tappat bort i den individualiserade kulturen. Det är ett av skälen till förvirringen som råder. Vi är, och måste få vara, individer. Men som en delar i ett kollektiv förändras rollerna och spelreglerna. Det finns även en annan viktig skillnad. För att en individ ska vara framgångsrik krävs vassa armbågar. Men för att ett samhälle ska vara framgångsrikt krävs att vassa intellekt får vara framgångsrika. Vi siktar alltså på olika saker. Alltför ofta verkar kollektivet gå i vägen för individen, och tvärtom.

Jag utgår från demokratin som grundtanke, därför att det är det system vi säger att vi har. Det är paradigmet vi lever i, även om hoten är många och kommer från flera håll. Internet och möjligheten till kommunikation har gjort avstånden mellan individerna mycket mindre. I en alltmer gränslös värld uppstår nya kollektiv som flyter över gamla politiska och sociala gränser. Det är ett nytt läge och vi behöver omvärdera mycket vi trodde var sant.

Demokratin behöver stöpas om. Det system vi har är anpassat till den gamla världen, men hur ser demokrati ut i en mer global värld? Den omvandligen kräver att medborgarna är med i samtalet och har förmåga och möjlighet att leva upp till de grundkrav som definierar demokrati. Men Folket saknar en gemensam plattform för att vara ett kollektiv som kan balansera mot Staten och Marknaden.

Det här är ett experiment i om det går att uppgradera demokratin genom att folk som individer, har tillgång till verktyg och modeller som gör det möjligt att agera mer demokratiskt som ett kollektiv.

 

Det sägs att demokratin är död - jag säger att vi aldrig testat riktig demokrati

Sverige är officiellt en demokrati. En demokrati innebär minst tre olika saker där formen, det vill säga statsskicket, formellt är demokrati. Demokrati är också den struktur och uppsättning regler som i enlighet med demokratisk definition beskriver vad formen innebär. För det tredje är demokrati det folk som använder ett demokratiskt regelverk för att i praktiken utöva formell demokrati. Vi saknar demokratisk struktur och ett fungerande "demos" det vill säga Folk.

Vi har aldrig haft riktig demokrati. Sedan 1975 befinner vi oss i ett läge där det till och med är diskutabelt om ens formen är en demokrati eftersom vi saknar maktdelning i det här landet. Vi är en DDR-kopia av en folkdemokrati av socialistikt snitt. 

Vi kan välja att gå bakåt och avveckla den lilla demokrati vi har, stå kvar och stampa på samma ställe, eller gå samman och uppgradera demokratin så att den äntligen får födas på riktigt.

 

Hemsidan Organiskt ledarskap

Den här hemsidan består av tre nivåer. I den öppna delen, som alla kan komma åt, finns grundläggande beskrivningar av vad som menas med organiskt ledarskap och varför jag tycker att det är en bra lösning.

Om du har läst tillräckligt för att vilja veta mer om de demokratiska verktyg som jag presenterar här, kan du skapa ett konto. Du kommer då åt mer detaljerad information om verktygen och hur jag skulle vilja få hjälp att testa om de håller i verkligheten.

Den tredje delen kräver att du besvarar några frågor och skriver under på att du vill vara med i experimentet. Du får du tillgång till fullständiga detaljer kring hur verktygen fungerar och bör användas. Så fort tillräckligt många har anmält ett sådant intresse kommer deltagarna att få mer information om exakt vad, när och hur.

Jag har gjort den här uppdelningen av två huvudsakliga skäl. För det första därför att alla deltagare ska ha möjligheten att få reda på innehållet i en pedagogiskt vettig ordning. För det andra därför att jag inte vill sprida alla information om experimentet fritt. Min avsikt är att experimentet ska ge mig ny information så att verktygen kan korrigeras innan de släpps fria. Om det finns flera olika och dessutom föråldrade versioner, är det förvirrande för dem som inte har de förkunskaper som behövs för att sätta in verktygen i rätt sammanhang.

Var vänlig respektera dessa önskemål och alla andra som kan dra nytta av det här experimentet och Organiskt ledarskap.

 

 

Läser du hellre en god bok?

 

RB omslag framEn roman om ett annorlunda land i en annorlunda framtid.

Röd står för integritet. Röda boken är först av sju planerade delar.

Cassindra lever ett lugnt liv men vill ha förändring. En ensam ryttare i solnedgången får henne att ta sig an ett uppdrag hon borde ha undvikit. Eller råkade hon just rädda världen hon bor i?

Garam har fått nog av äventyr och ond bråd död, men har ändå tagit på sig ett uppdrag han helst hade velat slippa. Han möter Cassindra, kvinnan han har försökt undvika i över trettio år. 

Hjärtlandet bygger på den klassiska regnbågens sju färger och chakrasystemets logik. Röd står för kontakten med marken och det fysiska. Rätten att ta plats och försvara sig.

Gratis provkapitel kan läsas på bonnarlunda.se

 

Inloggning